Xem Ngay

Sinh viên sẽ bị Cấm Trên mạng internet một số hành vi....

HocNhanh.vn
Theo thông tư mới tại điều 6 có phần Sinh viên không được, đăng tài, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục.... trên mạng internet , các bạn có thể xem chi tiết dưới đây.

Nguồn theo : http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=1219&opt=brpage

0 Nhận xét