Xem Ngay

Tin Tức Về việc miễn Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

HocNhanh.vn
Số tư liệu:1610/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành:12-04-2016
Tệp đính kèm: Có danh sách kèm theo xem ở dưới
Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách các thí sinh lớp 12 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016 (kèm theo).
Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 33 Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm c khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện việc miễn Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các thí sinh có tên trong Danh sách./.
Ảnh minh họa - Nguồn internet

Nguồn theo BGD: http://www.moet.gov.vn/?page=1.29&view=1225
0 Nhận xét