Xem Ngay

Bài chữa lỗi dùng từ Ngữ Văn Lớp 6

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 6 Bài chữa lỗi dùng từ
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 6, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.
                                                  Dạng 1

Bài chữa lỗi dùng từ
I. Lập từ.
1. Những từ ngữ giống nhau.
a.
(1) Tre: 7 lần
(2) Giữ: 3 lần
(3) Anh hùng: 2 lần.
b. Ngữ lặp: truyện dân gian.
2. Việc lặp từ tre ở a là có dụng ý (lặp tu từ)
Việc lặp ở b là lỗi lặp: câu văn nặng nề, không trôi chảy, không có nhịp điệu tự nhiên.
3. Chữa lại b (…) Thích đọc nó.
II. Lẫn lộn các từ gần âm.
1. Từ sai.
a. Thăm
b. Nhấp nháy.
2. Nguyên nhân mắc các lỗi này là do lẫn lộn với các từ gần âm.
3. Viết lại.
a. Tham
b. Nhấp nhứ.
III. Luyện tập
1. Lược bỏ.
a. Hai tiếng cuối “bạn Lan”.
b. Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
c. Quá trình vượt núi cao cũng làm con người trưởng thành, lớn lên.
2. Thay từ.
a. Linh động thay sinh động.
b. Bàng quang thay bàng quan.

c. Thủ tục thay hủ tục.

0 Nhận xét