Xem Ngay

Bài danh từ Ngữ Văn Lớp 6

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 6 Bài danh từ
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 6, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.
                                                  Dạng 1

Bài danh từ
I. Đặc điểm của danh từ
1. Danh từ : trâu
2. Đứng trước trâu : ba con.
Đứng sau trâu : ấy.
3. Các danh từ khác : làng, gạo nếp.
4. Xem ghi nhớ (SGK trang 86).
5. Đặt câu :
Làng em rợp bóng tre.
Mẹ em mua gạo nếp làm bánh chưng.
II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật.
1. Nghĩa của các danh từ in đậm là chỉ đơn vị, nên tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật.
2. Thay thế.
3.
- Thúng là danh từ chỉ đơn vị ước chừng nên thúng đầy là hợp lý.
- Tạ là danh từ chỉ đơn vị chính xác nên đã tạ rồi thì dĩ nhiên là nặng.
III. Luyện tập.
Câu 1. Một số danh từ chỉ ra sự vật: bàn, núi, sông.
Đặt câu: ba quả núi rất cao.
Câu 2. Liệt kê các loại từ.
a. Dì, cậu, dượng, chú, cụ; thằng, gã…
b. Nùi giẻ, miếng ván, chiếc xe.
Câu 3. Liệt kê các danh từ.
a. Kilômét, gam, tá, (bút)…
b. Rổ (tép), bó (lúa), bầy (chim).
Câu 4 & 5. 
Danh từ chỉ đơn vị
Danh từ chỉ sự vật
Que
Con
Ven
Các
Bức
Các
Củi
Chim
Sông
Đồ đạc
Tường
Hình vẽ

Ngoài ra, còn một số danh từ chỉ sự vật em bé, cha mẹ, tiền, đất…

0 Nhận xét