Xem Ngay

Bài Lập kế hoạch cá nhân ngữ văn 10

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 10  Bài Lập kế hoạch cá nhân
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 10, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.


                                                                       Dạng 1
Lập kế hoạch cá nhân 

I. Luyện tập 
Câu 1. Bản kế hoạch cá nhân ở mục III. 1 có sự khác biệt so với một bản kết hoạch cá nhân thông thường ở chỗ, thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là do nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại. 
Câu 2. Bản kết hoạch ở mục III. 2 có những nội dung cần thiết song còn sơ sài, chung chung và thiếu một số mục cần thiết. HS cần bổ sung thêm để bản kế hoạch được cụ thể, rõ ràng. 
Mẫu KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI  CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH          
 Chi đoàn:           Trường           Năm học: 
Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu Chức vụ: Bí thư chi đoàn  
 I. Nội dung công việc.
 1. Viết dự thảo báo cáo. 
2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành. 
3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm. 
4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.
 II. Thời gian thực hiện Hoàn thành trước kì đại hội. 
Câu 3. Lập kế hoạch tham gia khóa học đào tạo tin học của trường. Gợi ý: Trong SGK đã nêu các công việc dự kiến, HS hãy trình bày theo đúng cách thức (có thể lập bảng) với các mục như xác định mục tiêu phấn đấu, yêu cầu công việc, cách thực hiện, thời gian hoàn thành…
 Mẫu: KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG  
        Họ và tên: 
1. Mục tiêu phấn đấu 
- Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính. 
- Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính. 
2. Kế hoạch cụ thể Nội dung công việc Yêu cầu Cách thực hiện Thời gian Ghi tên đăng kí khóa học Đăng kí với lớp trưởng Trước thời hạn Sắp xếp thời gian Không trùng với thời gian chính khóa Kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí Trước khi đăng kí Thuê máy để luyện thêm Chỗ thuê rẻ, gần nhà Thuê và ngày chủ nhật Trong quá trình học Nội dung công việc Yêu cầu Cách thực hiện Thời gian Ghi tên đăng kí khóa học   Đăng kí với lớp trưởng Trước thời hạn Sắp xếp thời gian Không trùng với thời gian chính khóa Kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí Trước khi đăng kí Thuê máy để luyện thêm Chỗ thuê rẻ, gần nhà Thuê và ngày chủ nhật Trong quá trình học 
0 Nhận xét