Xem Ngay

Bài Khởi ngữ Ngữ Văn 9

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 9 Bài Khởi ngữ 
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 9, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.

Dạng 1 
KHỞI NGỮ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
Giúp HS nắm được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu.
1. Xác định thành phần chủ ngữ trong các câu có từ ngữ in đậm dưới đây:
a) Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.
(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
b) Giàu, tôi cũng giàu rồi.
(Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng)
c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp […]
(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)
Gợi ý
Còn anh,  anh  không ghìm nổi xúc động.


CN


Giàu,  tôi  cũng giàu rồi.


CN


Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ,  chúng ta  có thể tin ở tiếng ta

CN

2. So sánh giữa chủ ngữ trong các câu trên với những từ ngữ in đậm đứng trước nó.
Gợi ý
- Về vị trí trong câu: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ.
- Về quan hệ với vị ngữ: các từ ngữ in đậm không phải là chủ ngữ trong câu, không có quan hệ với thành phần vị ngữ như là chủ ngữ.
3. Các từ ngữ in đậm trong các câu trên là thành phần khởi ngữ. Như vậy, khởi ngữ đứng ở vị trí nào và có nhiệm vụ gì trong câu?
Gợi ý: Khởi ngữ đứng trước vị ngữ và có nhiệm vụ nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
4. Những từ nào thường đứng kèm trước khởi ngữ?
Gợi ý: Đứng kèm trước khởi ngữ thường là các quan hệ từ như về, đối với.
II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
1. Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích dưới đây:
a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức.
(Kim Lân, Làng)
b) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
(Nam Cao, Lão Hạc)
c) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu.
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
d) Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
e) Đối với cháu, thật là đột ngột […].
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
Gợi ý
- Chú ý vị trí của khởi ngữ để xác định, phân biệt với chủ ngữ: khởi ngữ đứng trước chủ ngữ.
- Các khởi ngữ: (a) - Điều này; (b) - Đối với chúng mình; (c) – Một mình; (d) – Làm khí tượng; (e) - Đối với cháu
2. Các từ ngữ in đậm trong những câu dưới đây đóng vai trò gì trong câu?
a) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.
b) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.
Gợi ý: Cụm từ làm bài trong câu (a), từ hiểugiải trong câu (b) đóng vai trò trung tâm vị ngữ của câu.
3. Hãy viết lại hai câu trong bài tập trên bằng cách chuyển phần in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì).
Gợi ý
Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.


Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.
Dạng 2
 bài khởi ngữ
I.Đặc điểm và vai trò của khởi ngữ trong câu:
1.  Ở (a): Chủ ngữ trong câu cuối là từ anh thứ hai (không phải từ anh thứ nhất).
Ở (b): Chủ ngữ của câu này là từ tôi.
Ở (c): Chủ ngữ của câu này là từ chúng ta.
2.Đọc ở Ghi nhớ.
II. Luyện tập
1. Các khởi ngữ trong các đoạn trích sau là:
- Ở (a): Điều này
- Ở (b): Đối với chúng mình.
- Ở (c) : Một mình
- Ở (d): Làm khí tượng
- Ở (e) : Đối với cháu
2. Mối quan hệ nghĩa giữa khởi ngữ với phần câu còn lại qua các từ ngữ có liên quan với nhau về nghĩa ở các câu trong truyện ngắn Làng của Kim Lân là:
- Ở (a) : … thì ông
- Ở (b) : …. Nó
3. (Đặt trong tình huống cụ thể) : ta có thể chuyển như sau:
- Ở (a) : Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.
- Ở (b) : Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

0 Nhận xét