Xem Ngay

Bài Kiểm tra phần Tiếng Việt Ngữ Văn 9

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 9 Bài Kiểm tra phần Tiếng Việt
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 9, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.

Dạng 1 
kiểm tra phần tiếng Việt lớp 9
Một số đề luyện tập.
1. Tìm câu có khởi ngữ và viết lại dưới dạng không có khởi ngữ.
- Câu có khởi ngữ là câu cuối cùng và có thể viết lại như sau :
Không bao giờ ta đọc một bài thơ hay qua một làn mà bỏ xuống được.
2. Tìm thành phần biệt lập và cho biết giá trị của nó.
Ở (a) : Thật đấy : dùng để tỏ thái độ xác nhận, khẳng định vào điều nói trong câu.
Ở (b) : (Cũng) may : dùng để tỏ sự đánh giá tốt về điều nói trong câu.
3. Gợi ý : Tìm từ ngữ liên kết và xếp loại chúng.
Ở (a) : ba – ba, giống – giống, già – già : lặp
‘Mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy’, “(À ra) vậy”: Thế.
Ở (b): chiều tớ phải xin một bát mới được – thế là: nối.
4. Gợi ý: tìm biện pháp lặp và thế.
- Họa sĩ – họa sĩ: lặp.
- Sa Pa – đấy: thế.
5. HS tự thực hiện.
6. Trả lời câu hỏi qua một truyện cười.
a. Câu có chứa hàm ý:
Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.
b. Nội dung hàm ý: “Ngài phải cúi đầu thấp trước quan trên, ngài vênh mặt lên với dân đen”.

c. Người nghe (ông quan lớn) hiểu được hàm ý đó, điều này có thể nhận ra ở câu “lệnh” cuối cùng của quan.
0 Nhận xét