Xem Ngay

Bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo Ngữ Văn 7

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 7 Bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 7, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.

Dạng 1
Soạn văn bài Luyện tập viết văn bản đề nghị và báo cáo
LUYỆN TẬP VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. ÔN LẠI LÍ THUYẾT


Văn bản đề nghị
Văn bản báo cáo
Mục đích viết văn bản
Nhằm đề đạt nguyện vọng mong được giúp đỡ, giải quyết một việc gì đó.
Nhằm trình bay về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của cá nhân hay tập thể, để cấp trên được biết
Nội dung văn bản
Gồm các  mục :
Quốc hiệu và tiêu ngữ
Địa điểm và thời gian làm đề nghị
Tên văn bản ( Giấy đề nghị)
Nơi nhận đề nghị
Người ( tổ chức) đề nghị
Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị
Kí tên
Gồm các mục
Quốc hiệu và tiêu ngữ
Địa điểm và thời gian làm báo cáo
Tên văn bản (Báo cáo – về…)
Nơi nhận báo cáo
Người ( tổ chức) báo cáo
Nêu sự việc và các kết quả đã làm được
Kí tên
Hình thức trình bày văn bản
Tên văn bản viết in hoa, cỡ chữ to
Trình bày cần ngắn gọn, trang trọng, sáng sủa, cân đối
Cụ thể : mỗi mục cách nhau 2 – 3 dòng, không viết sát lề trang giấy, không để khoảng trống lớn ở phần trên và phần dưới trang giấy.
Các mục cần chú ý
Tên người ( tổ chức) đề nghị
Nơi nhận đề nghị
Nội dung đề nghị ( nêu vấn đề cần giải quyết)
Tên người ( tổ chức) báo cáo
Nơi nhận báo cáo
Nội dung báo cáo ( cần trình bày rõ tình hình và kết quả đạt được)

II.   LUYỆN TẬP
Câu 1.
Tình huống viết văn bản đề nghị : về mùa đông, ánh sáng trong phòng học không đủ, đề nghị bổ sung đèn chiếu sáng trong lớp học.
Tình huống viết văn bản báo cáo : báo cáo về kết quả đợt vận động học sinh trong lớp gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh khuyết tật
Câu 2.
a.     Văn bản đề nghị :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  Quỳnh Lưu, ngày 30 tháng 3 năm 2010

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Kính gửi : Ban giám hiệu trường THCS Quỳnh Thắng.
        Tập thể lớp 9A chúng em xin trình bày với Ban giám hiệu nhà trường một việc như sau : Phòng học lớp em do sử dụng đã lâu, có hai chiếc bóng điện đã bị hỏng. Vào mùa đông, ánh sáng trong phòng học không đủ gây ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong lớp và gây khó khăn trong quá trình học tập. Chúng em đề nghị Ban giám hiệu nhà trường xem xét, lắp đặt thêm bóng điện trong phòng học để sức khỏe các bạn được bảo đảm và việc học tập thuận lợi hơn.
Thay mặt lới 9A
Lớp trưởng
Hà Thiên Trang
b.     Văn bản báo cáo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO
Về kết quả quyên góp ủng hộ các bạn học sinh khuyết tật
Kính gửi : Tổng phụ trách Đội
          Hưởng ứng phong trào quyên góp giúp đỡ các bạn học sinh nghèo khuyết tật vượt kên số phận, lớp *A đã tiến hành quyên góp được một số quà gửi các bạn như sau :
1.Quần áo : 10 bộ
2.Sách vở : 12 bộ sách giáo khoa cũ lớp 7 và 50 quyển vở học sinh, 50 chiếc bút bi.
3.Tiền mặt : tổng số tiền lớp quyên góp được là 300.000 đồng ( ba trăm nghìn đồng).
Tất cả các bạn trong lớp đều đóng góp, ủng hộ phong trào.
Thay mặt lớp 8A
Lớp trưởng
Vũ Ngân Hà

Câu 3.
a.     Mục đích là xin miễn học phí => phải viết giấy đề nghị.
b.     Để thầy, cô giáo nắm được những việc lớp đã làm thì học sinh phải viết báo cáo.
c.      Muốn nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H thì phải viết giấy đề nghị, không phải viết đơn.
Dạng 2
LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. LÍ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
1. Điểm khác nhau về mục đích viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo (SGK, Tr.138)
Văn bản đề nghị
Văn bản báo cáo
Nhằm để đạt một yêu cầu, một nguyện vọng, xin được cấp trên xem xét, giải quyết.Nhằm trình bày những việc đã làm và chưa làm được của một cá nhân hay một tập thể cho cấp trên biết.
 

2. Điểm khác nhau về nội dung văn bản đề nghị và văn bản báo cáo
Văn bản đề nghị
Văn bản báo cáo
Nêu những dự tính, những nguyện vọng của cá nhân hay tập thể cần được cấp trên xem xét.
Đó là những điều chưa thực hiện, là những định hướng ở tương lai.
Nêu những sự kiện, sự việc đã xảy ra, có diễn biến, có kết quả làm được hoặc chưa làm được cho cấp trên biết.
Đó là những điều đã qua, xảy ra trong quá khứ.
 

3. Điểm giống nhau và khác nhau về hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo
-     Giống nhau: trình bày trang trọng, rõ ràng, sáng sủa theo số mục quy định sẵn.
-     Khác nhau:
Văn bản đề nghị phải có mục chủ yếu: ai đề nghị, đề nghị ai, đề nghị điều gì.
Văn bản báo cáo phải có mục chủ yếu: báo cáo của ai, báo cáo với ai, báo cáo về việc gì, kết quả như thế nào.
4.   Những sai sót cần tránh
-     Thiếu một trong các mục chủ yếu của mỗi loại văn bản.
-     Trình bày không cân đối, thiếu sáng rõ.
-     Thiếu số liệu, chi tiết cụ thể.
II.  LUYỆN TẬP (T. 138)
Câu 1:Tình huống thường gặp trong cuộc sống phải làm văn bản đề nghị, báo cáo:
+ Tình huống phải làm văn bản đề nghị:
-     Bóng đèn, quạt điện của lớp bị hỏng đề nghị thay.
-     Đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích.
+ Tình huống phải làm văn bản báo cáo:
-     Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.
-     Sau khi kết thúc một đợt thi đua.
Câu 2:Tự viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáo theo tình huống đã lựa chọn.
Câu 3: Chỉ ra chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản:
-     Văn bản 1: Viết báo cáo là không phù hợp, trong tình huống này phải viết đơn để trình bày hoàn cảnh gia đình và để đạt nguyện vọng của mình
-     Văn bản 2: Viết văn bản đề nghị là không đúng trong trường hợp này phải viết báo cáo vì cô giáo chủ nhiệm muốn biết tình hình và kết quả của lớp trong việc giúp đỡ gia đình thương bình liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng
-     Văn bản 3: Trường hợp này không thể viết đơn mà phải viết văn bản đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương khen thưởng cho bạn H.

0 Nhận xét