Xem Ngay

Bài - Luyện tập làm văn bản tường trình Ngữ Văn 8

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 7 Bài - Luyện tập làm văn bản tường trình 
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 7, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.

Dạng 1

Luyện tập về văn bản tường trình

I. Ôn tập lí thuyết
Câu 1: Mục đích viết tường trình là gì?
Mục đích viết tường trình là để trình bày sự việc xảy ra mà sự việc đó có liên quan đến bản thân và gây ra hậu quả cần phải xem xét.
Câu 2: Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì khác nhau và giống nhau?
- Giống nhau: Bố cục và thể thức theo quy định chung
- Khác nhau: về nội dung và tính chất
  • Văn bản báo cáo là bản tổng hợp trình bày về tình hình sự việc hoặc kết quả đạt được của cá nhân hay
  • Văn bản tường trình là trình bày về thiệt hại hay mức độ trách nhiệm.
Câu 3: Bốc cục của văn bản tường trình:
a. Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)
b. Địa điểm và thời gian làm tường trình (góc bên phải)
c. Tên văn bản (ghi chính giữa, thường viết in hoa hoặc chữ đậm)
d. Nơi nhận
e. Nội dung tường trình
f. Lời đề nghị, cam đoan
g. Chữ kí, họ tên người tường trình
II. Luyện tập
Câu 1: Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống nêu sau:
a. Sai về việc sử dụng văn bản trường hợp này bạn viết bản kiểm điểm mới đúng.
b. Để chuẩn bị đại hội Đội TNTP, chi đội trưởng viết bản báo cáo mới đúng.
c. Cô tổng phụ trách Đội cần biết những công việc tập thể chi đội đã thực hiện và những kết quả đạt được trong đợt thi đua vừa qua, bạn Hoa thay mặt chi đội viết bản tường trình là không đúng. Văn bản bạn cần viết là văn bản báo cáo.
Câu 2: Hãy nêu hai tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản tường trình?
  • Có một cuộc xô xát, ẩu đả giữa hai bạn trong lớp, em là người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc ẩu đả đó. Em làm bản tường trình nộp cho cô giáo chủ nhiệm.
  • Trên đường đi làm về một chú công nhân làm rơi ví trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng, chú phải làm bản tường trình để nhờ công an giúp đỡ.
Câu 3: Từ một tình huống cụ thể, hãy viết một bản tường trình.
Dạng 2
BÀI LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
A. YÊU CẦU
- Ôn lại những tri thức về văn bản tường trình : mục đích, yêu cầu, cấu tạo của một bản tường trình.
- Nâng cao năng lực viết tường trình.
B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP
PHẦN BÀI HỌC
Ôn tập lí thuyết
1. Mục đích viết tường trình là gì ?
2. Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì giống và có gì khác nhau ?
3. Nêu bố cục phổ biến của văn bản tường trình. Những mục náo không thể thiếu trong kiểu văn bản này ? Phần nội dung tường trình cần như thế nào ?
Gợi ý
1. Tường trình nhằm trình bày sự việc xảy ra một cách khách quan, chính xác để người có trách nhiệm giải quyết nắm được bản chất sự việc, từ đó mà có nhận xét, kết luận một cách đúng đắn.
2. Văn bản tường trình và văn bản báo cáo đều là loại văn bản của cấp dưới gửi cấp trên. Hai loại văn bản này khác nhau ở chỗ: báo cáo thường là định kì, thường lệ; còn tường trình chỉ làm khi sự việc xảy ra cần có sự trình bày một cách chính xác, khách quan để người có trách nhiệm giải quyết làm căn cứ kết luận vấn đề.
3. Các mục sau đây không thể thiếu trong văn bản tường trình •
- Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa).
- Địa điểm, thời gian làm tường trình (ghi góc phải).
- Tên văn bản (ghi chính giữa - chữ in hoa).
- Người (cơ quan) nhân văn bản.
- Nội dung tường trình.
- Lời để nghị hoăc cam đoan.
- Chữ kí và họ tên người viết.
PHẦN LUYỆN TẬP
Bài tập 1. Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống sau:
a) Một học sinh thường đi học muộn. Cô giáo chủ nhiệm muốn bạn ấy nhận rõ khuyết điểm và thành khẩn sửa chữa. Bạn ấy đă làm bản tường trình nộp cho cô giáo.
b) Để chuẩn bị Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh, Chi đội trưởng đã viết bản tường trình.
c) Cô Tổng phụ trách Đội cần biết những công việc tập thể Chi đội đà thực hiện và những kết quả đã đạt được trong đợt thi đua vừa qua, bạn Hoa thay mặt Ban chỉ huy Chi đội viết bản tường trình nộp cho cô Tổng phụ trách.
Gợi ý
Tính huống (b) và (c) viết bản tường trình là sai. Hai tình huống này chí cần viết báo cáo.
Bài tập 2. Hãy nêu hai tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản tường trình (không lặp lại tình huống đã có trong sách giáo khoa).
Gợi ý
Ví dụ tình huống : Một người đánh mất giấy tò tùy thân, cần đến cơ quan công an làm lại.
Bài tập 3. Từ một tình huống cụ thể, hãy viết một văn bản tường trình.
Gợi ý
Em cần nắm chắc thể thức của một văn bản tường trình để viết.


1 Nhận xét

https://tienganhmoingay.com/?r=355439