Xem Ngay

Bài Luyện tập viết hợp đồng Ngữ Văn 9

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 9 Bài Luyện tập viết hợp đồng
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 9, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.

Dạng 1 

LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Mục đích của hợp đồng là gì?
Gợi ý: Ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.
2. Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.
3. Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao

Gợi ý
- Phần mở đầu:
+ Quốc hiệu và tiêu ngữ
+ Tên hợp đồng
+ Thời gian, địa điểm
+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.
- Phần nội dung:
Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.
- Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).
4. Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.
II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 
1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau ? Tại sao ?
a) - Hợp đồng có giá trị từ ngày ... đến ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ... (1)
- Hợp đồng có giá trị một năm (2)
b) - Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ (1)
     - Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ (2)
c) - Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (1)
     - Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận (2)
d) - Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)
     - Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)
Gợi ý: (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).
2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây : 
Người có xe cho thuê : Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố...phường... thành phố Huế.
Người cần thuê xe : Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số :... do Công an thành phố ...cấp ngày...tháng...năm...
Đối tượng : Chiếc xe đạp mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1 000 000 đ.
Thời gian thuê : 3 ngày đêm.
Giá cả : 10 000 đ/ngày đêm.
Nếu mất hoặc bị hư hại thì người thuê phải bồi thường.
Gợi ý
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
--------
HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP
Hôm nay, ngày… tháng… năm…
Tại…
Chúng tôi gồm:
      Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố...phường... thành phố Huế.
Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số :... do Công an thành phố ...cấp ngày...tháng...năm...
Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:
Điều 1.
Điều 2.
3. Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.
Gợi ý
- Xác định được vai trò của các bên giao dịch;
- Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);
- Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.
Dạng 2
bài luyện tập viết hợp đồng
Hợp đồng thuê nhà tối thiểu phải có các nội dung sau đây:
- Tên hợp đồng
- Thời gian, địa điểm, các chủ thể đại diện tham gia kí hợp đồng.
- Hiện trạng của căn nhà cho thuê (địa chỉ, diện tích, trang thiết bị…).
- Các điều khoản hợp đồng (ghi theo các điều và quy trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bên A – người cho thuê nhà và bên B – người thuê nhà)
- Các quy định hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng viết làm mấy bản và giá trị pháp lí của nó, thời hạn hợp đồng, cam kết và họ tên, chữ kí của các chủ thể đại diện tham gia hợp đồng.
Luyện tập
1. Mục đích của bài tập này là tạo ý thức cẩn trọng cho khi dùng từ ngữ và viết câu trong bản hợp đồng sao cho chặt chẽ, chính xác và đơn nghĩa.
Bước 1: HS cần biết cách diễn đạt trong văn bản hợp đồng (dùng từ, viết câu).
Bước 2. Căn cứ vào yêu cầu diễn đạt, HS nhận xét các kiểu diễn đạt và chọn cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa.
a. Cách 1.
b. Cách 2
c. Cách 2
d. Cách 2
e. Cách 2.
2. Mục đích bài tập này nhằm luyện tập bố trí sắp xếp các nội dung theo đúng thể thức của một bản hợp đồng.
(1) Đọc các thông tin cần lập hợp đồng và cho biết các nội dung đó đã đủ chưa, nếu thiếu thì cần thêm nội dung gì?
(2) Thống nhất bố cục của bản hợp đồng thuê xe đạp.
(3) Viết bản hợp đồng theo nội dung và bố cục đã thống nhất.


0 Nhận xét