Xem Ngay

Luyện tập viết biên bản Ngữ Văn 9

HocNhanh.vn
Ngữ Văn 9 Bài Luyện tập viết biên bản
Nhằm giúp các bạn có một cẩm nang ngữ văn Tốt nhất, Học tốt ngữ văn, Trước hết các bạn cần soạn bài học trong Môn Ngữ Văn. Nay chúng tôi xin tổng hợp kiến thức Ngữ Văn Lớp 9, Mỗi Bài có 2 dạng để các bạn lựa chọn, Các bạn rê chuột xuống dưới để xem dạng 1 và dạng 2.

Dạng 1 
LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN

1. Cần nhớ những đặc điểm của biên bản: mục đích, trách nhiệm và thái độ của người viết, bố cục, lời văn và cách trình bày.
2. Để viết biên bản cho một Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn, em hãy dựa theo bố cục sau:

(1)   Quốc hiệu và tiêu ngữ
(2)   Địa điểm, thời gian hội nghị
(3)   Tên biên bản
(4)   Thành phần tham dự
(5)   Diễn biến và kết quả hội nghị
(6)   Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận (chủ trì, thư kí – người viết biên bản).
3. Ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.
Gợi ý: Phần nội dung biên bản phải ghi lại được chính xác những diễn biến của cuộc họp lớp, các nội dung trao đổi, thống nhất trong cuộc họp.
4. Ghi biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn.
Gợi ý: Về thành phần tham dự bàn giao, nhất thiết phải có người đại diện cho chi đội bạn (nhận bàn giao) và đại diện của chi đội em (bàn giao). Về nội dung, cần ghi lại được cụ thể từng nội dung bàn giao. Cuối văn bản phải có kí nhận của đại diện hai chi đội.
5. Viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định an về toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lí xây dựng…).


Gợi ý: Ngoài các phần theo quy định của một biên bản, ở phần nội dung biên bản phải nêu rõ được lí do xử phạt, mức độ xử phạt. Biên bản dạng này phải có tính công khai (được đọc lên và yêu cầu đối tượng vi phạm kí nhận).
Dạng 2
 bài luyện tập viết biên bản
1. Luyện tập viết biên bản Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn.
- Rút ra các nhận xét sau khi đã nghi chép nội dung hội nghị, thảo luận:
+ Nội dung ghi chép đã cung cấp đầy đủ dữ liệu để hình thành một biên bản chưa? Cần thêm bớt những gì? 
+ Cách sắp xếp các nội dung đó có phù hợp với một biên bản không? Cần sắp xếp lại như thế nào?
- Viết biên bản hội nghị theo bố cục sau:
+ Quốc hiệu và tiêu ngữ.
+ Tên biên bản
+ Thời gian, địa điểm hội nghị.
+ Thành phần tham dự.
+ Diễn biến và kết quả hội nghị.
+ Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận.
2. Thống nhất nội dung chủ yếu của biên bản bàn giao trực tuần.
- Thành phần tham dự bàn giao gồm những ai?
- Nội dung bàn giao như thế nào?
(Nội dung và kết quả công việc đã làm trong tuần, nội dung công việc cần thực hiện trong tuần tới, các phương tiện vật chất và hiện trạng của chúng tại thời điểm bàn giao…)
- Dựa theo kết quả thảo luận, HS viết biên bản thực hành.

0 Nhận xét