Xem Ngay

Ngu Van Lop 11 - Soan Van 11 - Hoc Ngu Van 11

HocNhanh.vn

TẬP I


 1. Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) của Lê Hữu Trác
 2. Cha tôi (trích ĐặngDịch Trai ngôn hành lục) của Đặng Huy Trứ
 3. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 4. Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghịluận xã hội                            
 5. Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên) của Nguyễn ĐìnhChiểu
 6. Chạy giăc của Nguyễn Đình Chiểu
 7. Luyện tập về ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân.
 8. Bài viết số 1                                                                                                           
 9. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu
 10. Nguyễn Đình Chiểu
 11. Luyện tập về hiện tượng tách từ      Luyện tập về hiện tượng tách từ                                                                     
 12. Từ tình của Hồ Xuân Hương
 13. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) của Cao Bá Quát
 14. Trả bài viết số 1
 15. Bài viết số 2  Bài viết số 2                                                                                                         
 16. Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến
 17. Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến
 18. Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến
 19. Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa                                                       
 20. Nguyễn Khuyến
 21. Thương vợ của Trần Tế Xương
 22. Vinh khoa thi Hương của Trần Tế Xương
 23. Thao tác lập luận phân tích
 24. Luyện tập về thao tác lập luận phân tích (Về xã hội)                                            
 25. Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ
 26. Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) của Chu MạnhTrinh
 27. Luyện tập về thao tác lập luận phân tích (Về tácphẩm thơ)
 28. Trả bài viết số 2                                                                                                     
 29. Chiếu cầu hiền
 30. Xin lập khoa luật (Trích từ bản Điều trần số 27: Tế cấp bát điều)của Nguyễn Trường Tộ
 31. Đổng Mẫu (trích Sơn Hậu)
 32. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 33. Ngữ cảnh
 34. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạngtháng Tám năm 1945
 35. Bài viết số 3: Nghị luận văn học   Bài viết số 3: Nghị luận văn học                                                                         
 36. Hai đứa trẻ của Thạch Lam
 37. Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh
 38. Ngữ cảnh (tiếp theo)
 39. Luyện tập về lập luận phân tích (Về tác phẩm vănxuôi)                                      
 40. Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân
 41. Vi hành của Nguyễn ái Quốc
 42. Thao tác lập luận so sánh
 43. Luyện tập về thao tác lập luận so sánh                                                                  
 44. Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) của Vũ Trọng Phụng
 45. Nghệ thuật băm thịt gà (trích Việc làng) của Ngô Tất Tố
 46. Phong cách ngôn ngữ báo chí
 47. Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận                                                               
 48. Chí phèo của Nam Cao (Phần tác giả)
 49. Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan
 50. Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn
 51. Trả bài viết số 3                                                                                                     
 52. Đời thừa của Nam Cao
 53. Nam Cao
 54. Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí   Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí                                                       
 55. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích kịch Vũ Như Tô) của Nguyễn Huy Tưởng
 56. Luyện tập về tách câu
 57. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn     Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn                                                                         
 58. Tình yêu và thù hận (trích lớp 2, hồi II kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét)của Sếch-xpia
 59. Đọc kịch bản văn học
 60. Ôn tập về Làm văn   Ôn tập về Làm văn                                                                                              
 61. Ôn tập về Văn học
 62. Bài viết số 4
 63. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn                                                            
 64. Luyện tập về từ Hán Việt
 65. Bản tin
 66. Luyện tập viết bản tin
 67. Trả bài viết số 4 
0 Nhận xét