Xem Ngay

Ngu Van Lop 8 - Soan Van 8 - Hoc Ngu Van 8

HocNhanh.vn
Tập 1


-3 Tính thống nhất về chủ đề của văn bản                                                         
- 6 Bố cục của văn bản                                                                                       
-8 Xây dựng đoạn văn trong văn bản                                                                
- Liên kết các đoạn văn trong văn bản                                                             
- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự                                                                   
- Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự                                                      
- Nói quá                                                                                                          
- Câu ghép
- Trả bài tập làm văn số 2
- Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh                                                       
- Phương pháp thuyết minh                                                                             
- Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh                                  
- Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng                                               
- Thuyết minh về một thể loại văn học                                                            
- Trả bài tập làm văn số 3                                                                                 
- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I                                                                    
 Tập 2

-Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh                                                    
-Thuyết minh một phương pháp (cách làm)                                                  
- Ôn tập về văn bản thuyết minh                                                                   
- Viết bài tập làm văn số 5                                                                              
- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)                                               
- Hành độngnói                                                                                                                     
- Ôn tập về luận điểm                                                                                      
- Viếtbài tập làm văn số 6                                                                               
- Tìmhiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận                                              
- Luyện tập đưa tố biểu cảm vào bài văn nghị luận                                          
- Kiểm tra văn
- Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận                              
- Viết bài tập làm văn số 7                                                                                
- Luyện tập làm văn bản tường trình                                                                 
- Văn bản thông báo                                                                                         
- Kiểm tra tổng hợp cuối năm                                                                           
- Ôn tập phần Tập làm văn                                 


0 Nhận xét